LEED Gold: ความสำเร็จที่ยั่งยืนของ True Digital Park

 • เทคโนโลยี
 • September 14, 2023
LEED Gold: ความสำเร็จที่ยั่งยืนของ True Digital Park
ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เป็นระบบนิเวศดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพ โดยรวบรวมทรัพยากรและโอกาสต่างๆ ไว้ในที่เดียว ด้วยคอนเซ็ปต์ "ที่เดียว ทุกความเป็นไปได้" ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้บูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อประหยัดพลังงานและส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรอง LEED Gold จากสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับมลภาวะและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การเดินทางสู่การรับรอง LEED Gold

ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีความโดดเด่นหลายประการ โครงการนี้รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติหลักที่มีส่วนทำให้ได้รับการรับรอง LEED Gold ได้แก่:

 

 1. การผลิตพลังงานทดแทน

ทรู ดิจิทัล พาร์ค นำพลังจากเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการนี้ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมความยั่งยืน

 

 1. ระบบอาคารอัจฉริยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้รวมระบบ "อาคารอัจฉริยะ" ระบบนี้ปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสม ตรวจสอบและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของอาคาร และรับประกันการทำงานของระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งอุทยาน

 

 1. ฟ้าใส หอฟอกอากาศระดับเมือง

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศอย่างจริงจัง และได้ติดตั้งหอฟอกอากาศฟ้าใส หอนี้ช่วยให้อากาศสะอาดปราศจาก PM2.5 แก่ผู้ที่อยู่ภายในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการให้ความสำคัญกับอากาศที่สะอาด ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและเอื้ออำนวยให้กับผู้อยู่อาศัย

 

 1. พื้นที่สีเขียวและกลางแจ้ง

โครงการได้จัดสรรพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กลางแจ้งกว่า 20,000 ตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนปุณณวิถี ความมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่สีเขียวนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสภาพแวดล้อม แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมในภูมิภาคโดยรอบอีกด้วย

Exterior 2023 TDPK_007

 

7 ประเด็นสำคัญของการรับรอง LEED

เกณฑ์การให้คะแนนการรับรอง LEED ครอบคลุม 7 ประเด็นสำคัญ ซึ่งแต่ละส่วนมีส่วนทำให้เกิดความยั่งยืนโดยรวมและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารหรือโครงการ พื้นที่เหล่านี้คือ:

 1. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency: WE)
 2. การใช้ประโยชน์จากสถานที่ตั้งอย่างยั่งยืน (Sustainable Sites: SS)
 3. วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources: MR)
 4. คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IEQ)
 5. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA)
 6. ลำดับความสำคัญของท้องถิ่น (Regional Priority: RP)
 7. นวัตกรรมในการออกแบบ (Innovation in Design: ID)

ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน โดยได้รับการรับรอง LEED Gold จากความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

 

 1. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำหรือมีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติ และนำน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วของส่วน Retail มาบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้สำหรับการ Flushing ทำให้สามารถลดการใช้น้ำประปาได้มากถึง 40.10% เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำพื้นฐาน และนำน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วส่วนที่เหลือนำไปรดน้ำต้นไม้ ทำให้ให้สามารถลดการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ได้ถึง 100% (100% non-potable water for irrigation)

 

 

 1. การใช้ประโยชน์จากสถานที่ตั้งอย่างยั่งยืน

โครงการมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวบนดินและพื้นที่สีเขียวบนหลังคาให้ได้มากที่สุด นอกจากเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันน้ำท่วมให้กับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งทางโครงการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนรอบข้าง โดยโครงการต้องการลดน้ำฝนที่ไหลล้นบนพื้นร้อยละ 25% ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการ ดังนั้นจึงออกแบบให้มีพื้นที่ดาดแข็งที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ และมีพื้นที่รองรับน้ำฝน เพื่อนำน้ำฝนที่หน่วงไว้ไปบำบัด และนำกลับมาใช้สำหรับการรดน้ำต้นไม้ได้

 

showroom True Digital Park

 1. วัสดุและทรัพยากร

โครงการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษภายใน  และไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอัตราย ฉะนั้นโครงการจึงเลือกใช้วัสดุที่มีการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยตํ่า (Low-VOC content) อาทิเช่น เลือกสี สารเคลือบ กาว และยาแนว ที่เป็น Low-VOC เพื่อทำให้สภาวะแวดล้อมในอาคาร มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้งานในอาคารคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

 

 1. คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ทำงานและเยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยการนำระบบระบายอากาศขั้นสูงมาใช้ โดยใช้วัสดุที่ปล่อยก๊าซต่ำ

 

 1. พลังงานและบรรยากาศ

ทรู ดิจิทัล พาร์คเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ District Cooling ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวทำความเย็น โดยน้ำที่ทำความเย็นจาก Central Chiller Plant จะส่งไปยังท่อหลักแต่ละส่วน แล้วกระจายไปยังส่วนต่างๆ ในอาคาร ระบบนี้จะช่วยประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการทำความเย็นด้วยอากาศ และมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบทำความเย็นด้วยน้ำแบบแยกส่วน (Individual Water-Cooled System)

 

 1. ลำดับความสำคัญของท้องถิ่น

โครงการมีบริการขนส่งทางเลือก เช่น รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า Muvmi การปรับปรุงพื้นที่กลางแจ้ง และดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วม ความพยายามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโครงการในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน

 

 1. นวัตกรรมในการออกแบบ

โครงการนี้ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงและแนวทางที่สร้างสรรค์มาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ได้แก่การบูรณาการระบบอาคารอัจฉริยะ การใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ และการติดตั้งหอฟอกอากาศฟ้าใส

 

การรับรอง LEED Gold ของ True Digital Park ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความยั่งยืนด้าน นวัตกรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์น้ำ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร นอกจากทรู ดิจิทัล พาร์คจะเป็นศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงการในอนาคตที่ต้องการบูรณาการเทคโนโลยี ความยั่งยืน และการสร้างชุมชนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Tags

 • At TDPK
 • Climate Change
 • environment

You May Like

ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

หรือเข้าชม สถานที่