SME NEXTFORMATION by True Digital Park 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เล็งเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในยุคที่ทุกคนต้องปรับตัว ส่งผลให้วิธีการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป SMEs จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโครงการ SME NEXTFORMATION by True Digital Park ติดจรวดให้ SME พุ่งทะยานแบบสตาร์ทอัพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้กับธุรกิจ

เปิดคลาสสอนสดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ SME ได้เรียนฟรี ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้ เรียนจบรับประกาศนียบัตร โดยร่วมมือกับพันธมิตรในแวดวงสตาร์ทอัพและธุรกิจดิจิทัลชั้นนำ อาทิ Amazon Global Selling, Payoneer, The FinLab by UOB, KAP-X, Krungsri Finnovate, Tough & Tumble, True Digital Academy, True IDC, กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) , กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) Amazon Web Services และ ULTRON Asia

โดยโครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ปรับธุรกิจให้อยู่รอดได้ สอนให้ SMEs นำนวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน เรียนรู้วิธีเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน พัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ายุค new normal ทำการตลาดออนไลน์ให้ปัง เชื่อมต่อช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดการแข่งขันเศรษฐกิจดิจิทัล

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

  • เรียนฟรี คลาสสดออนไลน์ มีให้เลือกเรียนทั้งหมด 11 คลาส แบ่งเป็น คลาสหลัก และคลาสเสริม (เริ่มเรียน 6-27 พฤศจิกายน 2564)
  • รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าเรียนครบ 4 คลาสหลักเป็นอย่างน้อย
  • โอกาสเสนอไอเดียธุรกิจในโปรแกรม The Perfect Pitch และเข้าสู่โปรแกรมบ่มเพาะ Startup Garage
  • พบเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดธุรกิจ
  • โอกาส ร่วม Networking พบเครือข่ายผู้ประกอบการและพันธมิตรธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ


คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้สมัครโครงการ SME NEXTFORMATION


  • เป็นเจ้าของกิจการ/ทายาทธุรกิจ/ตัวแทนของบริษัท ที่ระบุมาในการสมัครเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 5 ท่านต่อ 1 องค์กร และต้องไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการนี้มาก่อน
  • ผู้สมัครต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดช่วงเวลาที่จัดการอบรมอย่างน้อย 4 วิชาหลัก (ทุกๆวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายน เวลา 13.00 - 16.00 น.ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค )
  • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารครบถ้วนตามที่ทางโครงการร้องขอ ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมระบุชื่อตำแหน่งของผู้สมัครที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทนั้นๆ 

เรียนฟรี 11 คลาสคุณภาพ!

ผู้ร่วมโครงการ SME NEXTFORMATION จะต้องเรียน 4 คลาสหลักให้ครบ เพื่อรับประกาศนียบัตร ส่วนคลาสอื่นๆ เป็นคลาสที่สามารถเลือกเรียนได้แบบไม่อั้น ใครอยากเรียนทุกคลาสเราก็ไม่ว่า

คลาสหลัก

เสาร์ 6 พ.ย. 64 - “STARTUP 101”

- เทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต และ Mindset ผู้ประกอบการในโลกยุค Next Normal โดย The FinLab by UOB

เสาร์ 13 พ.ย. 64 - “BUSINESS MODEL AND BRAND VALUE ADDED”

- กลยุทธ์ปรับธุรกิจและสร้างแบรนด์ดังด้วย storytelling โดย Tough & Tumble

- และ ทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เสาร์ 20 พ.ย. 64 - “DIGITAL MARKETING TOOLS”

- การตลาดออนไลน์กับโลกธุรกิจหลังโควิด-19 โดย True Digital Academy

เสาร์ 27 พ.ย. 64 - “FUNDRAISING”

- การขอเงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ฉบับ Corporate Venture Capital โดย Krungsri Finnovate

คลาสเสริม

พุธ 10 พ.ย. 64 - “CLOUD SERVICE FOR STARTUP”

- เทคโนโลยีคลาวด์เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน! โดย True IDC

**พิเศษสำหรับบริษัทหน้าใหม่ อายุไม่เกิน 10 ปี ที่ร่วมคลาสนี้ มีสิทธิได้รับ AWS Cloud Credits มูลค่า 30,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด และการพิจารณาจาก AWS

พุธ 17 พ.ย. 64 - “SCALING UP TO GLOBAL CHANNEL”

-Start local, Go global with Cross-border ecommerce ติดปีกธุรกิจไทย โตไกลทั่วโลก โดย Amazon Global Selling และ Payoneer

จันทร์ 22 พ.ย. 64 - “BASIC BIZ LAW AND IP LAW”

- เรื่องสำคัญทางกฎหมายและธุรกิจที่ SME และ Startup ควรเรียนรู้ก่อนทำธุรกิจ โดย KAP-X

- และทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร ที่สตาร์ทอัพควรรู้ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

พุธ 24 พ.ย. 64 - “STARTUP ECOSYSTEM & SUPPORT IN THAILAND”

- แหล่งเงินลงทุนพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและการสนับสนุนสตาร์ทอัพใบประเทศไทย โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

- แหล่งเงินลงทุนสนับสนุนธุรกิจพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สมัคร SME NEXTFORMATION

ติดจรวดให้ธุรกิจของคุณพุ่งทะยานแบบสตาร์ทอัพ