ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

บริการจดทะเบียนบริษัทและให้คำปรึกษาทางธุรกิจทุกเรื่อง


ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค

ศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ เปิดให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการสามารถส่งคำถามหรือแจ้งปัญหาที่กำลังประสบอยู่มาในแบบฟอร์มด้านล่าง ทีมงาน TDPK จะรีบหาคำตอบมาให้ หากปัญหาของท่านต้องการคำอธิบายและปรึกษาอย่างละเอียดกับผู้เชี่ยวชาญ เราจะทำการติดต่อพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญและนัดวันเวลาให้ท่าน


บริการให้คำปรึกษาของเราครอบคลุมถึง

- จดทะเบียนบริษัท/ ย้ายที่อยู่บริษัท

- โครงการและทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

- การจดทะเบียนสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา

- การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และสิทธิทางภาษี

- การขอสมาร์ทวิซ่า

- การจัดโครงสร้างบริษัทและหาบุคลากรสายเทค

- การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

- บริการคลาวด์

- การบัญชีและภาษี

- กฎหมาย

- นำเข้า/ส่งออก


สตาร์ทอัพที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างนี้

สอบถามเพิ่มเติมศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค