GPSC Greenovation Startup Sandbox

GPSC เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอด “นักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า” เชิญชวนคนรุ่นใหม่ออกไอเดียสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนสู่โลกอนาคต ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังงานสะอาดภายใต้โครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท


เราจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่คุณสามารถเข้าถึงได้?

GPSC และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมออกไอเดียพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้โจทย์ “เราจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่คุณสามารถเข้าถึงได้?” พร้อมรับโอกาสกระตุ้นความรู้ด้านธุรกิจและพลังงานไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญ และจะได้รับสิทธิ์การใช้ Co-Working Space ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตลอดระยะเวลาโครงการ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มิ.ย. 2565

โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมจุดประกายแนวคิดทางธุรกิจด้านพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลของแหล่งพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อโลกและเข้าถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในอนาคต ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนั้นจะได้เข้ามาอยู่ใน Greenovation Startup Sandbox เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพและไอเดียที่มีให้สามารถนำมาปฏิบัติจริงได้


ร่วมออกไอเดียแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาภายใต้โจทย์


“เราจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่คุณสามารถเข้าถึงได้?”


How can we use innovative, clean and accessible energy to improve society?


ไอเดียควรมุ่งเน้นตามหัวข้อดังต่อไปนี้

• ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ทุกคนเข้าถึงได้

• เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และลดการสูญเสียพลังงาน

• โซลูชั่นเพื่อการให้บริการพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ประยุกต์การใช้ระบบกักเก็บพลังงานเพื่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนในอนาคต

• นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


สมัครที่นี่: https://forms.gle/FEj1baaBW6Bomjwq9

คุณสมบัติผู้สมัคร

✓ รวมทีมที่มีสมาชิกจำนวน 3-4 คน

✓ เป็นนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป

✓ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-30 ปี

✓ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ


เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการในรอบคัดเลือก

• เป็นไอเดียใหม่ที่แก้ปัญหาของผู้ใช้งาน

• ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ GPSC

• สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ในอนาคต

• แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

• ความตั้งใจของทีม


สำหรับ 3 ทีม สุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม GPSC Greenovation Startup Sandbox เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 พร้อมรับรางวัล ดังต่อไปนี้


1. เงินทุนสนับสนุน ทีมละ 150,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ 

2. เงินรางวัล

 - รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 100,000 บาท

 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 30,000 บาท

 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 30,000 บาท

3. สิทธิ์การใช้ Co-Working Space ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นระยะเวลา 3 เดือน


สมัครที่นี่: https://forms.gle/FEj1baaBW6Bomjwq9

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ได้ที่

สมัครที่นี่: https://forms.gle/FEj1baaBW6Bomjwq9

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยจะต้องแนบไฟล์ Presentation (PDF) ไม่เกิน 10 หน้า มาพร้อมกับใบสมัครเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการคัดเลือก 15 ทีม ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแก้ปัญหา Business Ideas Challenge เป็นระยะเวลา 2 วัน


รายละเอียดในไฟล์ Presentation จะต้องประกอบด้วย


1. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในทีม และแต่ละคนทำหน้าที่อะไร

2. แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาภายใต้โจทย์

ผลการคัดเลือก 15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะมีการประกาศทางออนไลน์ที่ Facebook ของ GPSCTHOFFICIAL และ True Digital Park ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


หลังจากการประกาศผล ทั้ง 15 ทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหา Business Ideas Challenge เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 – 17:00 น. ที่ห้อง Townhall L ชั้น 7 True Digital Park

เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานสะอาด โดยทุกทีมจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และในวันสุดท้ายแต่ละทีมจะต้องนำเสนอไอเดียหรือแนวความคิดที่ได้พัฒนาขึ้นให้แก่คณะกรรมการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ)


ระยะเวลาเข้าร่วมโปรแกรม