3 วิธีจัดการกับ Big Data สู่ความสำเร็จที่ใครก็ทำได้

  • ธุรกิจ
  • December 18, 2020
3 วิธีจัดการกับ Big Data สู่ความสำเร็จที่ใครก็ทำได้
การนำข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) มาใช้งานนั้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆ และการสร้างรายได้ แต่ถึงแม้ว่าหลายๆ ธุรกิจจะทราบดีว่า Big Data นั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ก็อาจยังไม่แน่ใจว่าควรจัดการกับ Big Data อย่างไร

ใน TDPK Talk ที่ผ่านมา TDPK ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร. พีรดล สามะศิริ หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ เกี่ยวกับการจัดการกับ Big Data ว่าธุรกิจต่างๆ สามารถนำ Big Data มาปรับใช้กับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้าง ซึ่งมี 3 กุญแจสำคัญดังนี้

 

เลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

หากธุรกิจของคุณจะใช้งาน Big Data ก็ต้องทราบด้วยว่าข้อมูลประเภทไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของคุณ หรือกลุ่มลูกค้ามากที่สุด เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม หรืออื่นๆ ซึ่งหากคุณเลือกใช้ข้อมูลได้ถูกต้อง การนำมาใช้งานหรือวิเคราะห์ผลลัพธ์ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

 

จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์

การจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์จะทำให้คุณสามารถระบุเทรนด์ ณ ขณะนั้นได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้การนำข้อมูลมาทำแผนการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

อ่านข้อมูลอย่างถูกวิธี

สำหรับการจำแนกข้อมูลนั้นสามารถทำได้ด้วยกัน 2 วิธี คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์แบบพยากรณ์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาจะเป็นการตอบคำถามว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตบ้าง แล้วนำข้อมูลวิเคราะห์ออกมาเป็นชาร์ต ตาราง แผนภูมิวงกลม หรือการเขียนบรรยาย เป็นต้น ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์จะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อคาดการณ์เทรนด์ในอนาคต ดังนั้นหากธุรกิจของคุณมีการจัดเก็บข้อมูลมากและหลากหลาย ก็เหมาะกับการใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์

 

สำหรับ ดร. พีรดล สามะศิริ แล้ว Big Data นั้นก็เปรียบเสมือนประวัติศาสตร์ ที่เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จากข้อมูล และทำความเข้าใจข้อมูลในอดีตเพื่อนำมาปรับใช้ และพัฒนาปัจจุบันให้ดีขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่า Big Data อาจจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหลายๆ ธุรกิจ แต่หากคุณทำตามข้อแนะนำที่ได้เราได้แนะนำไปเบื้องต้น ก็จะทำให้คุณสามารถจัดการกับ Big Data ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

Tags

  • Business

You May Like

ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

หรือเข้าชม สถานที่