นี่ปี 2023 แล้ว มาร่วมสร้างวัฒนธรรมที่เท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงานกันเถอะ

 • ไลฟ์สไตล์
 • June 12, 2023
นี่ปี 2023 แล้ว มาร่วมสร้างวัฒนธรรมที่เท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงานกันเถอะ

ในเดือน Pride Month นี้ สิ่งสำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ คือ การให้เกียรติและสนับสนุนชุมชม LGBTQ+ และนอกจากประเด็นนี้ เราควรนึกถึงประเด็นที่กว้างขึ้น เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ และการเคารพซึ่งกันและกัน แง่มุมที่อยากนำเสนอในวันนี้ คือสังคมการทำงาน เราควรให้ความสนใจกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน โดยเฉพาะความเท่าเทียมกันทางเพศ ในบทความนี้ เราจะอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมในสังคมทำงาน ที่ต้องเลิกใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร และให้ความเคารพต่อทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศหรือรสนิยมทางเพศของพวกเขา

 

 1.     การใช้คำศัพท์ที่บ่งบอกเพศสภาพ และการเหมารวม 

การใช้ภาษาและการเหมารวมทางเพศสามารถเสริมสร้างอคติและความไม่เท่าเทียมกันภายในที่ทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่า มนุษย์มีแค่ชายหรือหญิง ทั้งๆที่ในความเป็นจริง ยังมีเพศสภาพอื่นๆอีกมากมาย การกล่าวถึงบุคคลด้วยสรรพนามต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ และควรหลีกเลี่ยงภาษาที่บ่งบอกถึงเพศ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพต่อกันและกันมากขึ้น

 

 1.     ความไม่เท่าเทียมในการแบ่งงาน และความรับผิดชอบ

หนึ่งในพฤติกรรมที่ทำให้ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงอยู่ คือการแบ่งงาน และความรับผิดชอบที่ไม่เท่าเทียมกัน ผู้หญิงมักถูกให้ทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารหรืองานประสานงาน ในขณะที่ผู้ชายได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำและการตัดสินใจ หัวหน้าควรพยายามแบ่งงาน และความรับผิดชอบอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาจากทักษะและคุณสมบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน

 

 1.     ความลำเอียงในการจ้างงาน และการเลื่อนตำแหน่ง

ช่องว่างระหว่างเพศทำให้เกิดความลำเอียงในการเลื่อนตำแหน่งและการจ้างงาน นี่ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่ทำงานหลายแห่ง หัวหน้าต้องจัดการกับความไม่เสมอภาคเหล่านี้โดยการสร้างบรรทัดฐานที่เท่าเทียมกัน ดำเนินการตรวจสอบและส่งเสริมนโยบายการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่งอย่างจริงจัง การยกย่องและให้รางวัลความดีความชอบและผลงานอย่างยุติธรรมควรเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน โดยไม่คำนึงถึงเพศของบุคคล

 

 1.         การงดเว้นคนบางกลุ่มเมื่อมีการสังสรรค์

การกีดกันคนบางกลุ่มจากกิจกรรม เช่น กิจกรรมสังสรรค์หลังเลิกงาน ที่ไม่ชวนบุคคลบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข วัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมความคิดแบบ "กลุ่มสังสรรค์เฉพาะผู้ชาย" ทำให้ผู้หญิงและบุคคลที่เป็น LGBTQ+ เข้าร่วมไม่ได้ นายจ้างควรส่งเสริมการพบปะทางสังคมและสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า และมีส่วนร่วม

 

 1.     การขาดสนับสนุนที่ดีสำหรับ Work-life balance

การขาดการสนับสนุน Work-life balance เช่นการทำงานอย่างไม่เป็นเวลา ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ที่ทำงาน และปัญหานี้มักจะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า หัวหน้างานควรใช้นโยบายในการปรับชั่วโมงการทำงานให้ยืดหยุ่น การ Work from home และการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่เพียงพอ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีต่อบุคคลและครอบครัว ควรถูกนำมาปรับใช้ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

 

ขณะที่เราเฉลิมฉลอง Pride month เราควรใช้โอกาสนี้เพื่อแก้ไขพฤติกรรมในสังคมการทำงานที่ส่งเสริมความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เราสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนเคารพและให้คุณค่ากับผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงเพศหรือรสนิยมทางเพศ การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศต้องอาศัยความพยายาม และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จากทั้งหัวหน้าและลูกน้อง พวกเราสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียมได้ ความพยายามเหล่านี้ จะส่งเสริมความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในที่ทำงานTags

  You May Like

  ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

  หรือเข้าชม สถานที่