กลุ่มบริษัท กฟผ. ดันอินโนพาวเวอร์ขับเคลื่อน Roadmap Energy Transition

  • News and Promotions
  • June 01, 2023
กลุ่มบริษัท กฟผ. ดันอินโนพาวเวอร์ขับเคลื่อน Roadmap Energy Transition
กลุ่มบริษัท กฟผ. ดันอินโนพาวเวอร์ขับเคลื่อน Roadmap Energy Transition กองทุน Energy Ignition Ventures - EV Charger - Renewablxze Energy Certificate (REC) ดันธุรกิจให้โตต่อเนื่อง พร้อมจับมือพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานสะอาดให้สมบูรณ์

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกขณะทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคการผลิต ทำให้ภาคธุรกิจพลังงานต้องปรับตัวรับมือกับความท้าทาย ด้วยการเสาะแสวงหาพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องเป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่ง “นวัตกรรม” กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพ

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัท อินโนพาวเวอร์จำกัด ซึ่งจัดขึ้นที่ True Digital Park วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้ชื่องาน “INNOPOWER : THE IGNITION BEGINS” ว่า ประเทศไทยได้ประกาศในเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ว่าประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ภาครัฐจึงได้ใช้แผนพลังงานชาติเป็นแม่บทในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ไว ขับเคลื่อนได้เร็ว และพร้อมรับความท้าทาย เป็นกำลังหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจพลังงานของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นเรือธงสำคัญในการสร้างนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยมีผู้ถือหุ้นร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายและปณิธานเดียวกัน

 

นายอธิป ตันติวรวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า อินโนพาวเวอร์มีเป้าหมายสำคัญ ในการเร่งให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ภารกิจหลักของอินโนพาวเวอร์จึงเป็นการผลักดันและจุดประกายนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อินโนพาวเวอร์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางพลังงานสะอาด

นอกจากนี้ อินโนพาวเวอร์ได้มีการลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัพในต่างประเทศเช่น Turntide Technologies สตาร์ทอัพ ในสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทมอเตอร์ประหยัดพลังงานซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้แร่ทองแดงน้อยลงในกระบวนการผลิตส่งผลให้มอเตอร์ดังกล่าวราคาไม่สูงแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่า 30% นอกจากนี้ อินโนพาวเวอร์ยังได้รับสิทธิในการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมอเตอร์มาใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดธุรกิจพลังงานและผลักดันนวัตกรรมพลังงานในอนาคตของประเทศไทย

 

 

ในด้านการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) อินโนพาวเวอร์ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลักดันโครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนำรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 100% มาใช้เป็นระบบขนส่งมวลชนภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้าและการขนส่งโดยระบบไฟฟ้า (EV Fleet) ที่อินโนพาวเวอร์สามารถให้บริการแก่องค์กรหรือภาคเอกชนที่ต้องการระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ปัจจุบัน อินโนพาวเวอร์เป็นผู้ให้บริการจัดหาและซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate (REC) ครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยนับตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2565 จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดไปแล้วมากกว่า 1.2 ล้าน REC ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกิจ REC จะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาด เพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

 

สำหรับปี2566 นี้ อินโนพาวเวอร์ใช้เวที INNOPOWER : THE IGNITION BEGINS เปิดตัว 3 หน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นกำลังหลัก ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจของอินโนพาวเวอร์ ตลอดจนขับเคลื่อนเรือธงด้านนวัตกรรมพลังงานของประเทศไทย

 

  1. หน่วยงาน Venture Capital มีภารกิจในการลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา อินโนพาวเวอร์ได้จับมือกับ TRIREC ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) จากประเทศสิงคโปร์ร่วมจัดตั้งกองทุน Energy Ignition Ventures โดยมีแผนการลงทุนในสตาร์ทอัพกลุ่ม Decarbonization Technology (อาทิMobility, Carbon Economy, Energy และ Agriculture) ที่มีการเติบโตมาแล้วระยะหนึ่ง (Growth Stage) และมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกาเหนือ และอิสราเอล สำหรับกองทุน ดังกล่าว อินโนพาวเวอร์วางเป้าหมายในการระดมทุนไว้เบื้องต้นที่ 80-100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

  1. หน่วยงาน Venture Builder มีภารกิจในการสร้างและทดลองนวัตกรรมทางพลังงานในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และมีจุดมุ่งหมายในการเร่งการเปลี่ยนผ่านให้ภาคขนส่งของประเทศไทยหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจนวัตกรรมมาเติมเต็มให้กับระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้า และตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนตร์ไฟฟ้าให้มากที่สุด ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อินโนพาวเวอร์ได้นำเทคโนโลยีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ของ Wallbox ซึ่งมีคุณสมบัติในการ อัดประจุพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Network Operator) จากพันธมิตรที่เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสถานีอัดประจุมาบูรณาการสร้างเป็นโมเดลธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ลงทุนและผู้ใช้งาน

 

ทั้งนี้ อินโนพาวเวอร์มีแผนจะเปดตัวโมเดลธุรกิจสถานีชาร์จไฟฟ้าต้นแบบที่เปดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของโดย อินโนพาวเวอร์เชื่อว่าโมเดลธุรกิจนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Station) ให้ครอบคลุม พื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถเข้าถึง EV Station ได้สะดวกสบายขึ้น

 

  1. หน่วยงาน Strategic Partnership มีภารกิจสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรชั้นนำผ่านความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อผลักดันนวัตกรรมความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมและสังคม โดยในช่วงเวลาที่ผ่าน อินโนพาวเวอร์ได้ให้บริการจัดหาและซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate (REC) ให้กับองค์กรชั้นนำที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนให้บริการในการทำตลาดให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในการดำเนินการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น นอกจากนี้ อินโนพาวเวอร์มีแผนจะเปิดตัวบริการแพลตฟอร์มรายงานก๊าซเรือนกระจก (GHG Reporting Platform) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตรงจุด ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสามารถเลือกบริการอื่นๆ ของ อินโนพาวเวอร์ในการช่วยบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา การจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี หรือการเดินรถโดยสารด้วยระบบไฟฟ้า อันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

“เพื่อตอบรับกับแผนพลังงานชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ของแผนพลังงานทั้งหมด และเดินหน้าประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 “นวัตกรรม” คือหัวใจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาการเข้าถึงพลังงานสะอาดมีราคาสูง เราต้องทำให้พลังงานสะอาดมีต้นทุนที่ถูกลง ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานสะอาดได้เมื่อประสบความสำเร็จ ไทยก็จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังงานสะอาด ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและทุกๆ กิจกรรมในชีวิตของผู้คนเกิดขึ้นได้อย่างควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน” นายอธิป กล่าวทิ้งท้าย

 

---

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (INNOPOWER Company Limited) เกิดจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตรด้านพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) โดย อินโนพาวเวอร์ ประกอบด้วย 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ Venture Capital ซึ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ Venture Builder เน้นการนำนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจาก EGAT group มาต่อยอดเชิงธุรกิจ โดยร่วมมือกับสตาร์ทอัพที่พัฒนานวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า Energy Sufficiency และ Strategic Partnership เน้นจับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้าง Quick Win ในธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน และสร้างแรงขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน ESG สู่สังคมผ่านความร่วมมือกับองค์กร และภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 

งาน INNOPOWER : THE IGNITION BEGINS จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมุ่งเปลี่ยนโฉมพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายนวัตกรรมพลังงานเพื่อให้กลุ่มองค์กรชั้นนำ พันธมิตร ผู้ถือหุ้น สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมพลังงานที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไทยสู่ยุคนวัตกรรมพลังงาน อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ

Tags

  • At TDPK
  • energy
  • innovation

You May Like

ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

หรือเข้าชม สถานที่