01

JUN

TDPK House of Digital Academy: Power BI Intermediate

Anytime

Online

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เคยใช้และคุ้นเคยกับ Power BI มาแล้ว หรือเคยผ่านการเรียน Power BI Basic

รายละเอียดหลักสูตร

  • ปูพื้นฐานการใช้งาน Power BI ก่อนเข้าสู่บทเรียนในระดับ Intermediate
  • การนำเข้าข้อมูล และการ Transform Data
  • การทำงานกับ Query เช่นการใช้คำสั่ง Append, Merge, Combine
  • การสร้างคอลัมน์ และการสร้างสูตรคำนวณ
  • การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Visualization
  • การ Publish ข้อมูล

 

สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 

ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน

เรียนออนไลน์

ลงทะเบียนที่นี่

----

“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวในไทย รวมทุกโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ


ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

 

 

UPCOMING EVENT