11

FEB

Value of work anywhere and how to transform your company toward it

14.00-15.30

Online

Online webinar 101: Value of work anywhere and how to transform your company toward it

Onework ร่วมกับ True Digital Park (TDPK) นำเสนองานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Value of work anywhere and how to transform your company toward it

ตั้งแต่ปี 2020 มีการระบาดของไวรัส Covid-19 หลายๆบริษัทเริ่มให้พนักงานของตนทำงานที่บ้าน ซึ่งเป็นวิธีการที่ดี แต่การพบปะกันซึ่งหน้าก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญ Onework นำเสนอ 9 ขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่านการทำงานที่ office เป็นการทำงานที่ใดก็ได้รวมถึงช่วยจัดการ office ของท่านในช่วงการระบาดของ Covid-19 และในอนาคตภายภาคหน้า

หากองค์กรของท่านมี office หลายแห่งและมีความกังวลกับจำนวนของพนักงานที่เข้าใช้งานพื้นที่สำนักงานในแต่ละวัน Onework สามารถช่วยองค์กรในการวางแผนและจัดการในส่วนนี้ได้ เพื่อให้ office ของท่านมีความปลอดภัย พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความพึงพอใจในการทำงาน นั่นคือเป้าหมายหลักของเรา

งานสัมนาออนไลน์ผ่าน Vroom

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021

เวลา 14:00-15:30

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครได้ที่ http://bit.ly/39qyHKe

UPCOMING EVENT