22

JAN

TDPK House of Digital Academy: Power BI Intermediate

15.30-17.30

Online

ภายใต้โครงการ True Digital Park House of Digital Academy พาร์นเนอร์รุ่นใหญ่ Microsoft เปิดหลักสูตร Power BI Intermediate


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เคยใช้และคุ้นเคยกับ Power BI มาแล้ว หรือเคยผ่านการเรียน Power BI Basic หรือ Advanced

  • การสร้างสูตรคำนวณโดยใช้งาน DAX ใน Power BI ภาพรวมและประโยชน์ของ DAX
  • ชนิดของข้อมูลใน DAX (DAX Data Type)
  • โครงสร้างไวยกรณ์ของ DAX (DAX Syntax)
  • การสร้าง Calculated Columns
  • การสร้าง Calculated Measures
  • เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของ DAX ที่สำคัญ เช่น SUM, SUMX, COUNT, COUNTX, AVERAGE, AVERAGEX, IF, AND, OR, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, CALCULATE, FILTER, ALL, RELATED และ RELATEDTABLE

วันที่ 22 ม.ค. 64
เวลา 15.30-17.30 น.
เรียนออนไลน์

ลงทะเบียนผ่านลิงค์นี้: https://mktoevents.com/Microsoft+Event/233187/157-GQE-382

------
“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวในไทย รวมทุกโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ


ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

UPCOMING EVENT