16

JAN

TDPK House of Digital Academy: Product Management

13.00-17.00

True Digital Academy, 7F, True Digital Park

คอร์สเรียนนี้คือการรวบรวมแบบทดลองปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้าน Product Management สำหรับ Product Manager หรือผู้ที่ต้องการเป็น Product Manager, ผู้ประกอบการ หรือผู้ใดก็ตามที่อยากจะเรียนรู้หลักของการทำ Product Management

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการทำ Product Design วิธีการออกแบบและวัดผลผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับตลาด การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ และปัจจัยในการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับนักลงทุน ไปจนถึงการบริหารจัดการ

Product Management เหมาะกับผู้ที่สนใจในการเป็น Product Manager และต้องการทำความคุ้นเคยกับทักษะที่ต้องใช้, ผู้ที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง หรือผู้ที่ต้องการนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับอาชีพที่ใกล้เคียง


ประโยชน์ที่ได้รับจากเข้าร่วม:

• พัฒนาและประเมินผลกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ ด้วยการค้นหาแนวทางที่ใช้ต้นทุนตำที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์, ตัวชีวัดหลัก, เค้าโครงของสินค้า, แผนดำเนินการ ไปจนถึงประสบการณ์ของผู้ใช้

• ฝึกฝนการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง นำทีมด้วยแผนการที่มีตัวชี้วัดชัดเจน และพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและยอมรับในกลยุทธ์และแผนดำเนินการ

 

รายละเอียดคอร์ส Product Management

วัน: ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 16 มกราคม-27 มีนาคม 2564
เวลา: 13.00-17.00 น.
ระยะเวลา: 10 สัปดาห์ หรือ 40 ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่: https://www.truedigitalacademy.com/product-management-part-time

------

“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวในไทย รวมทุกโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลจาก Alibaba Cloud Thailand, AWS (Thailand), Cisco, Google Thailand, Huawei Cloud Thailand, Microsoft (Thailand), Mitsubishi, Sea (Thailand), True Digital Academy, Bit.studio, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, การตลาดวันละตอน และ Tellscore

ที่แห่งนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซอฟท์แวร์ การเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมือดิจิทัล เทคนิคการทำธุรกิจเบื้องต้น ดิจิทัลแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ด้านการตลาดดิจิทัล และอีกหลากหลายทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานและการทำธุรกิจ มุ่งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรดิจิทัลสู่ตลาดแรงงานอนาคตในยุคเศรษฐกิจใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

UPCOMING EVENT