ทางรอด สตาร์ทอัพ และ SMES ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19.

  • News and Promotions
  • April 28, 2020
ทางรอด สตาร์ทอัพ และ SMES ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของ Inno Bridge Fundรับชม Rocket Launcher Ep.01: Convertible Debenture Webinar เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทางนี้

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2563 – ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมกับ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และเหล่าองค์กรพันธมิตร จัดสัมมนา “Rocket Launcher Ep.01: Convertible Debenture Webinar” ผ่านแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ True VROOM เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการ SMEs เดินหน้าธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมแนะนำรูปแบบใหม่ในการระดมทุน ให้สตาร์ทอัพสามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Denbeture) เพื่อระดมทุนจากกองทุน Inno Bridge Fund ของ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเรื่องกระแสเงินสดแก่สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตนี้

กองทุน Inno Bridge Fund มีวงเงินตั้งต้น 50 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเหลือสตาร์ทอัพ ประมาณ 20 บริษัท รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยสตาร์ทอัพที่ต้องการระดมทุนเสริมสภาพคล่อง สามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Covertible Debenture) ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนใหม่ มีลักษณะเหมือนการกู้เงินและให้หุ้นกู้เป็นตัวแทน โดยมีกำหนดชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือแปล��เป็นหุ้นในสตาร์ทอัพ มีส่วน ช่วยให้นักลงทุนและสตาร์ทอัพเจราธุรกิจได้คล่องตัว และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้น

กองทุนฯจะให้ความสำคัญกับสตาร์ทอัพที่พัฒนานวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์โควิด-19 เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการแพทย์ ระบบฐานข้อมูลติดตามการแพร่เชื้อ หรือการป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งขณะนี้มีสตาร์ทอัพลงทะเบียนเข้าร่วมการพิจารณาของกองทุนฯแล้วกว่า 90 ราย สำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจลงทะเบียนกองทุน Inno Bridge Fund สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 ที่นี่ และ เฟซบุ๊ก InnospaceThailand

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของ Inno Bridge Fund

 

รับชม Rocket Launcher Ep.01: Convertible Debenture Webinar เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทางนี้

Tags

    You May Like