THE EXPORTER FORUM ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย.

  • News and Promotions
  • August 07, 2020
THE EXPORTER FORUM ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย.

กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2563 - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank )  ได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสัมมนา  “The Exporter Forum”  ขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ EXAC ชั้น L ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอ็กซิม โดย คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพพร เทพสิทธา คณบดีกิติคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย,คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, คุณชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  และคุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณอรทัย เล็กสกุลชัย นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

 

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยโดยการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากบริษัทที่ทำธุรกิจส่งออกระดับชั้นนำของประเทศ พร้อมบริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร รวมถึงการทำ Solution Matching (การจับคู่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ) ในการช่วยจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีกับนวัตกรและผู้ประกอบการ Tech Startups ผ่านโครงการต่อยอด EXAC Hackathon และโครงการอื่นๆต่อไป

Tags

    You May Like