10 ทักษะอนาคต ที่ต้องฝึกฝน ถ้าอยากมีงานทำ

 • Lifestyle
 • November 12, 2020
10 ทักษะอนาคต ที่ต้องฝึกฝน ถ้าอยากมีงานทำ
ผู้จ้างงานต้องการพนักงานที่มี Skill sets ที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวิวัฒนาการถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนมนุษย์ได้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อยู่ตลอดเวลา ผู้จ้างงานจึงต้องการพนักงานที่มี Skill sets ที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันดีกว่า คุณล่ะ มี 10 ทักษะอนาคต ทั้ง Hard skills และ Soft skills นี้รึยัง?

 

Hard skill

 1. Artificial Intelligent
  การสร้างปัญญาประดิษฐ์ ที่ต้องเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานแทนมนุษย์
 2. Analytical Reasoning
  การวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล ตัวแปร ด้วยการใช้เหตุผล เพื่อตัดสินใจได้แม่นยำและรวดเร็ว
 3. Mobile Application Development
  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือ ตามพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
 4. Social Media Marketing
  การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อดึงความสนใจและเพิ่มยอดขายสินค้า
 5. UX/UI Design
  การออกแบบระบบและประสบการณ์ของลูกค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้เกิดความพึงพอใจ

 

Soft skill

 1. Creativity
  ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่ได้จำกัดแค่ในวงการศิลปะ
 2. Adaptability
  การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในยุคที่ธุรกิจและสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 3. Critical Thinking
  จับประเด็น เชื่อมโยงข้อมูล และตั้งคำถาม เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 4. Communication
  การสื่อตามลำดับอย่างถูกต้องและกระชับเข้าใจง่าย เพื่อลดความผิดพลาดและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น
 5. Time Management
  การจัดสรรและบริหารเวลาที่มีอยู่จำกัด เพื่อให้ได้ผลงานที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

Tags

 • Creativities

You May Like

Feel free to contact us or visit

us to check out our Spaces