CAN
BLOCKCHAIN
REALLY
COMBAT
FAKE
NEWS?

17 Dec 2020

We are fortunate to have technology that can verify the authenticity of the information on the Internet. But what exactly is Blockchain, and how does the technology work? We’ve pulled together everything you need to know about Blockchain and fake news, right here:

Can Blockchain really combat fake news? The answer could be 'yes' in the future, but with the overwhelming volume of content on the internet, it might take some time. We are fortunate to have technology that can verify the authenticity of the information on the Internet. But what exactly is Blockchain, and how does the technology work? We’ve pulled together everything you need to know about Blockchain and fake news, right here:

What is Blockchain?

Blockchain simply works as a "chain of blocks". It is a distributed ledger, similar to a database. Rather than being controlled by a central authority, the ledger is dispersed across multiple computers. Due to its traceability, transparency and decentralized nature, the problem of fake news can be handled more effectively.

The Impact of Fake News

- In 2016, Buzzfeed published news claiming that a jewelry shop in the U.S. had replaced real diamonds with fake ones. The story caused the brand’s stock to fall by 3.7%, damaged its reputation and resulted in a loss of business.
- In 2017, Qatar’s state news agency declared that its Twitter account had been hacked when comments were posted by hoaxers criticizing aspects of the Arab Gulf and U.S. foreign policy towards Iran. As a result, neighboring countries broke diplomatic ties with Qatar.

How Can Blockchain Combat Fake News?

Blockchain can provide online readers with a reliable way of verifying content, and its source. It can track the provenance of content and with its decentralized approach, the problem of fake news can be resolved. It has been reported that by 2023, up to 30% of world news and video content will be authenticated with Blockchain combatting ‘deep fake’ technology.

Although Blockchain technology has the potential to provide you with transparency of the news you consume, it is not yet able to monitor all the information on the internet or completely kill fake news. Therefore, to avoid falling victim to fake news we must think critically before we trust any information we receive on the internet.

----------

‘บล็อกเชน’ โปรแกรมเพื่อการกำจัดข่าวปลอม?


บล็อกเชนสามารถกำจัดข่าวปลอมได้จริงหรือไม่? คำตอบก็คืออาจเป็นไปได้ แต่ด้วยข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตที่มีเยอะแยะมากมาย จึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่บล็อกเชนจะสามารถกำจัดข่าวปลอมได้อย่างสิ้นเชิง บล็อกเชนนั้นคือโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ว่าแต่บล็อกเชนนั้นมีการทำงานอย่างไร? และอะไรคือบล็อกเชนกันแน่? เราได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบล็อกเชน และข่าวปลอมไว้ให้คุณแล้วในโพสต์นี้

บล็อกเชนคืออะไร?

หากแปลความหมายตรงตัว บล็อกเชนก็คือการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งที่มีการเก็บเป็นส่วนๆ และข้อมูลทั้งหมดจะมีการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย เสมือนการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นบล็อกๆ โดยทุกคนสามารถเข้าถึง และรับข้อมูลเดียวกันได้ ดังนั้นเราจึงทราบว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นจริงๆ อีกทั้งเมื่อข้อมูลถูกบันทึกในบล็อกแล้ว ไม่ว่าเราหรือใครก็ตามก็จะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ นอกจากนี้บล็อกเชนก็ยังมีการเก็บข้อมูลแบบ Ledger ซึ่งหมายความว่าข้อมูลนั้นๆ จะถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง หรือข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วย

ผลกระทบของข่าวปลอม

- ในปี 2016 สื่อออนไลน์ Buzzfeed ได้ปล่อยข่าวปลอมของร้านจิวเวลรี่ร้านหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีการใช้เพชรปลอมเพื่อนำมาหลอกขาย ซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมา หุ้นของแบรนด์จิวเวลรี่แบรนด์นั้นก็ล่วงตกลงไป 3.7% ซึ่งนอกจากจะทำให้ร้านเสียชื่อเสียงแล้ว ก็ยังทำให้เสียรายได้อีกด้วย
- ในปี 2017 บัญชีทวิตเตอร์ของสำนักข่าวรัฐบาลกาต้าถูกแฮก และได้มีคอมเมนต์ที่สร้างความเกลียดชังถูกปล่อยออกมา โดยบัญชีที่โดนแฮกนั้นได้มีการวิพากวิจารณ์นโยบายด้านต่างประเทศระหว่างอ่าวเปอร์เซีย และประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรง ซึ่งการวิพากวิจารณ์นี้ได้มีการโจมตีไปที่ประเทศอิหร่าน ทำให้เพื่อนบ้านของประเทศกาต้าหลายๆ ประเทศได้มีการตัดสัมพันธ์ทางการฑูต ณ ขณะนั้นกับประเทศกาต้า

บล็อกเชนสามารถกำจัดข่าวปลอมได้อย่างไร?

บล็อกเชนนั้นจะช่วยให้ผู้รับสารบนโลกออนไลน์ได้อ่านข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงทราบแหล่งที่มาว่ามาจากไหน หรือเขียนโดยใคร และอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าจุดแข็งของบล็อกเชนนั้นก็คือการเก็บข้อมูลแบบ Ledger ที่มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลอื่นๆ ประกอบความถูกต้องด้วย ดังนั้นบล็อกเชนจึงอาจสามารถช่วยกำจัดข่าวปลอมได้ นอกจากนี้ก็ยังได้มีรายงานว่าภายในปี 2023 ข่าวจากทั่วโลก รวมถึงวิดีโอต่างๆ กว่า 30% จะมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยบล็อกเชนอีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่บล็อกเชนจะสามารถตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากในปัจจุบันบล็อกเชนยังไม่สามารถกำจัดข่าวปลอมได้ทั้งหมด ดังนั้น เพื่อที่เราไม่ตกเป็นเหยื่อเราก็ควรที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อข้อมูลใดๆ บนโลกออนไลน์

Related Articles