ทรู
ดิจิทัล
พาร์ค
จับมือพันธมิตร
รุกต่อยอดบริการ
TDPK
ONE
STOP
SERVICE
FOR
STARTUPS

26 Jan 2021

กรุงเทพฯ 21 ธันวาคม 2563 - ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เดินหน้าเติมเต็มระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเทครุ่นใหม่ รุกขยายความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และองค์กรเอกชน  

ต่อยอดบริการ TDPK One Stop Service for Startup ศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านต่างๆ อาทิ การขอสมาร์ทวีซ่า บัญชีและกฎหมาย สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การหาพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดหาทีมงานหรือบุคลากรสายเทค บริการคลาวด์ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ล่าสุด จับมือกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ ทรู อินคิวบ์ ผู้นำโครงการบ่มเพาะและการลงทุนสตาร์ทอัพ เพิ่มบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เพื่อสตาร์ทอัพสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้สตาร์ทอัพให้ความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องสิทธิในนวัตกรรมสินค้าและบริการที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ สตาร์ทอัพที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่

www.truedigitalpark.com/onestopservice

Related Press Release