Deep Tech Spotlight Ep. 5: ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  • วิทยาศาสตร์
  • May 20, 2024
Deep Tech Spotlight Ep. 5: ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม การทำงานของนักวิจัยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในตอนที่ 5 ของ Deep Tech Spotlight เราจะพาท่านไปรู้จักกับ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อด้วยน้ำเสีย และเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม

 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

 

ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน เริ่มต้นการทำงานในฐานะนักวิจัยตั้งแต่ปี 2552 ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิจัยชำนาญการในปี 2559 ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งนักวิจัยเชี่ยวชาญในปี 2563 โดยปัจจุบัน ดร.ขวัญรวี ทำงานในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำอีกด้วย ซึ่งเป็นการทำงานที่สำคัญในการรักษาคุณภาพน้ำในประเทศ

ดร ขวัญรวี

 

งานวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่

 

ดร.ขวัญรวี มีงานวิจัยที่กำลังศึกษาหลายโครงการที่มีความสำคัญต่อการจัดการมลพิษและการเฝ้าระวังโรคระบาดในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังในน้ำเสียเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดในเขตประเทศอาเซียน และการพัฒนาดัชนีระบุการปนเปื้อนมลพิษจุลชีพในสิ่งแวดล้อมด้วยกลุ่มยีนดื้อยาปฏิชีวนะและเชื้อก่อโรค งานวิจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยในการตรวจวิเคราะห์และจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน แต่ยังมีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ

2567 รางวัล ขวัญรวี

 

ความสำเร็จและรางวัล

 

ผลงานวิจัยของ ดร.ขวัญรวี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นคือ “Microbial source tracking: เทคโนโลยีเพื่อการติดตามแหล่งปนเปื้อนจากน้ำเสียสู่การบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในปี 2565 นอกจากนี้ ผลงานวิจัยเรื่อง “Early Warning and Predicting System for COVID-19 Outbreaks Using Wastewater-based Epidemiology” ยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีในปี 2567 และยังมีผลงานที่ได้รับการอ่านมากที่สุดในวารสาร Journal of Water and Health จากสมาคม International Water Association (IWA) เรื่อง Effects of face masks and ventilation on the risk of SARS-CoV-2 respiratory transmission in public toilets ในปี 2565

 

การเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ

 

ผลงานวิจัยของ ดร.ขวัญรวี ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในวงการวิจัยเท่านั้น แต่ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางข่าวออนไลน์ต่าง ๆ  ซึ่งได้รายงานถึงความสำเร็จของเทคนิคตรวจเชื้อโควิดในน้ำเสียที่ช่วยกระทรวงสาธารณสุขรู้ล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนการระบาด ผลงานนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้น้ำเสียในการเฝ้าระวังโรคระบาดที่สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน เป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิจัยที่นำความรู้และความเชี่ยวชาญมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ไม่เพียงแค่ในระดับประเทศแต่ยังรวมถึงระดับนานาชาติ การทำงานของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหมายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

หากท่านสนใจติดตามผลงานของ ดร.ขวัญรวี สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Google Scholar

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "Deep Tech Spotlight" ที่เป็นความร่วมมือระหว่างทรู ดิจิทัล พาร์ค และ สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TYSA) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักวิจัยไทย และนำเสนอการค้นพบใหม่ของนักวิจัยไทยที่ประสบความสำเร็จ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

ติดตาม Deep Tech Spotlight ได้จากบทความบนเว็บไซต์  truedigitalpark.com เราจะนำเสนอนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกเดือน

Tags

  • deep tech
  • deep tech spotlight

You May Like

ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

หรือเข้าชม สถานที่