Deep Tech Spotlight Ep. 3: ดร. สุนทร ศิระไพศาล ผู้มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไทย

  • เทคโนโลยี
  • March 18, 2024
Deep Tech Spotlight Ep. 3: ดร. สุนทร ศิระไพศาล ผู้มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไทย
ในโลกของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ท่านหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำ ใน Deep Tech Spotlight รอบนี้ เราขอพูดถึงดร. สุนทร ศิระไพศาล เดิมเป็นนักวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานวิจัยที่ศูนย์วิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่

ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญของดร. สุนทรครอบคลุมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจลึกซึ้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของคลาวด์และการประยุกต์ใช้วิทยาการรหัสลับ ได้ทำให้เขาเป็นผู้นำทางในงานวิจัยและนวัตกรรม โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Training for the Trainers to Counter Mis- and Dis-information in Life Science and Engineering เพื่อแนะนำแนวทางในการรับมือและจัดการกับข้อมูลที่เป็นเท็จที่มีการเผยแพร่ ผ่านทางสื่อและช่องทางต่างๆ

นอกจากนั้น ดร. สุนทร ยังเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค (INTERVAC v3) เพื่อส่งเสริมการเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค โดยแต่เดิมกรมควบคุมโรคได้ออกเอกสารรับรองฯ แบบกระดาษตามมาตรฐาน International Health Regulations (IHR) โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้ร่วมมือกับเนคเทค ในการพัฒนาระบบ INTERVAC ใหม่ (v3) เพื่อให้สามารถออกเอกสารรับรองฯ ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ในระดับนานาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) เพื่อรับรองความแท้จริงของเอกสารรับรองฯ ซึ่งเป็นวิธีการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ

TYSA Ep 3 Dr. Soontorn

ความสำเร็จ

ดร. สุนทร ศิระไพศาล ได้รับรางวัล Recognition of Excellence 2023 ในงาน 5th Annual Thailand OpenGov Leadership Forum 2023

 

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยของ ดร. สุนทร ศิระไพศาล สามารถเข้ามาดูได้ที่ Google Scholar

 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "Deep Tech Spotlight" ที่เป็นความร่วมมือระหว่างทรู ดิจิทัล พาร์ค และ สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TYSA) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักวิจัยไทย และนำเสนอการค้นพบใหม่ของนักวิจัยไทยที่ประสบความสำเร็จ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

ติดตาม Deep Tech Spotlight ได้จากบทความบนเว็บไซต์  truedigitalpark.com เราจะนำเสนอนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกเดือน

Tags

    You May Like

    ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

    หรือเข้าชม สถานที่