ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมมือกับ TYSA ผลักดันนวัตกรรมและนักวิจัยไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

  • เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
  • December 08, 2023
ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมมือกับ TYSA ผลักดันนวัตกรรมและนักวิจัยไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ทรู ดิจิทัล พาร์ค (TDPK) ในฐานะศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่ใจกลาง Bangkok CyberTech District ของประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับสูง (Deep Tech) และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จึงเตรียมนำเสนอ "Deep Tech Spotlight" ที่เป็นความร่วมมือระหว่างทรู ดิจิทัล พาร์ค และ สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TYSA) ที่มุ่งเป็นเวทีให้นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ใช้ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ร่วมกันแก้ปัญหาระดับชาติและระดับนานาชาติ

ความร่วมมือระหว่าง TDPK และ TYSA:

โครงการ "Deep Tech Spotlight" เป็นความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่าง TDPK และ TYSA ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะเผยแพร่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักวิจัยไทย ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับผลงานของนักวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นการสร้างโอกาสให้ผลงานวิจัยเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในโลกธุรกิจหรือต่อยอดในอนาคตได้อย่างก้าวหน้า

ในทางเศรษฐกิจสังคม นักวิจัยมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคม ผลงานที่ได้มาจากการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวิถีชีวิต และต่อยอดสร้างรายได้ทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ นักวิจัยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อทุกคน อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการนำผลงานจากห้องทดลอง (lab) ออกสู่ตลาด (market) ยังไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย ทั้งๆ ที่ อาจารย์หรือนักวิจัยไทยหลายท่านมีผลงานที่น่าสนใจ และมีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียง TDPK และ TYSA เห็นความสำคัญของการแผยแพร่ผลงานและนักวิจัยไทย เพื่อเพิ่มโอกาสการรับรู้ในวงกว้าง ให้สามารถงานวิจัยได้รับการต่อยอดในอนาคต จึงได้จัดโครงการDeep Tech Spotlight ขึ้น

ในมุมมองของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เทรนด์การวิจัยในช่วงนี้ จะเน้นไปในด้าน biotech, nanotechnology, digital tech, AI, และ robotics ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาการในโลกและการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้นการให้ความรู้เรื่องผลการวิจัยใหม่ๆ สามารถส่งผลต่อการพัฒนาต่อไปทั้งสิ้น

นักวิจัยไม่เพียงแค่ค้นหาความรู้ แต่ยังเป็นนักคิดที่นำเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงโลกของเรา ด้วยบทบาทที่สำคัญนี้ นักวิจัยเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันสังคมให้เติบโตขึ้นไป

ติดตาม Deep Tech Spotlight ได้จากบทความบนเว็บไซต์  truedigitalpark.com เราจะนำเสนอนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกเดือน

Tags

  • deep tech
  • deep tech spotlight
  • science

You May Like

ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

หรือเข้าชม สถานที่