เฟ้นหาเพื่อนร่วมงานสายเทคกว่า 1,000 คน ในงาน Tech ConNEXT Job Fair 2022

  • News and Promotions
  • May 11, 2022
เฟ้นหาเพื่อนร่วมงานสายเทคกว่า 1,000 คน  ในงาน Tech ConNEXT Job Fair 2022
โอกาสขององค์กรกับการเฟ้นหาเพื่อนร่วมงานสายเทคกว่า 1,000 คน ในงาน Tech ConNEXT Job Fair 2022 Connecting Your Next Opportunities

โควิด-19 และ Digital Disruption สอง Game Changer ที่เปลี่ยนโลกธุรกิจและการทำงานไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแล้ว ยังได้เปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนคติในการทำงานด้วย ทั้งกระแสการลาออกครั้งใหญ่ การลดเวลาทำงานเหลือเพียง 4 วันต่อสัปดาห์ และการที่พนักงานเลือกจะลาออกหากต้องกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ ล้วนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่องค์กรต้องเผชิญ 

 

นอกจากวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ปัจจุบันพนักงานยังให้ความสำคัญกับองค์กรที่จะสามารถผลักดันให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาได้ พร้อมไปกับการสร้างสมดุลชีวิตส่วนตัวและการงานอย่างกลมกลืน นั่นแปลว่า

ไม่ใช่เพียงองค์กรที่จะเลือกคนทำงาน แต่คนทำงานก็จะเลือกองค์กรที่ต้องการด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปให้เทรนด์การทำธุรกิจเปลี่ยนไป องค์กรยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นกับการสรรหาบุคลากรที่มีทั้งศักยภาพและทัศนคติเหมาะสมที่สุด 

 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่มีเป้าหมายส่งเสริมคนรุ่นใหม่และคนไทยให้อัปสกิลด้านดิจิทัล เพิ่มความรู้และทักษะใหม่ที่องค์กรและตลาดแรงงานต้องการ ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลและพื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ ConNEXT แพลตฟอร์มเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ 

และตัวกลางเชื่อมคนรุ่นใหม่กับองค์กร ที่มีเป้าหมายในการสร้าง Talent จำนวน 1 ล้านคน ภายในปี 2025 ให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเครือของ  Techsauce ผู้นำเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยีธุรกิจ 

 

ได้ร่วมกันจัดงาน “Tech ConNEXT Job Fair 2022 Connecting Your Next Opportunities” งานที่จะเชื่อมทุกโอกาสให้องค์กรและเด็กจบใหม่ วันที่ 7-9 กรกฎาคมนี้ ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์คชั้น 6 และ 7  

 

สำหรับบริษัทและองค์กรที่สนใจออกบูธเริ่มต้นเพียง 6,000 บาท สามารถติดต่อได้ที่ : 

Email: Techconnextjobfair@truedigitalpark.com

Tags

  • At TDPK
  • HR
  • job

You May Like

ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

หรือเข้าชม สถานที่