16

AUG

TDPK House of Digital Academy: Work Smart Series: การเตรียมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel

13.30-17.30

Online

TDPK House of Digital Academy: Work Smart Series: การเตรียมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel 

มาเรียนรู้เทคนิคการทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือที่มีมากับ Microsoft 365 อย่างโปรแกรม Excel ที่ท่านคุ้นเคย โดยเจาะลึกด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

**ชมสด พร้อมฝึกปฏิบัติตามและแชทสอบถามวิทยากร**

เนื้อหา
• เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
•เปลี่ยนการทำงานซ้ำๆๆ ให้เป็นแบบอัตโนมัติ
•การนำเข้าข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลเช่น การดึงข้อมูลแบบ Folder หรือ PDF
•การแบ่งข้อมูลอย่างถูกต้องในการสรุปข้อมูล
•การอัปเดตข้อมูลง่ายๆ แค่เพียงหนึ่งคลิก
•สูตรมหัศจรรย์ ลดการทำงานหลายขั้นตอน

Date: 16 Aug 2021
Time: 13.30-17.30
Registration Link: https://aka.ms/WSSExcel


------

“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวในไทย รวมทุกโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ


ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

UPCOMING EVENT