20

JUL

TDPK TALK: Global Tech Review - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาจ้าง&สิ่งที่ผู้ประกอบการควรระวัง

17.00-18.00

online

Speaker

ชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรง หุ้นส่วน จากทาง Tilleke & Gibbins
จามร พรพลวัฒน์ ทนายความ จากทาง Tilleke & Gibbins

TDPK TALK: Global Tech Review EP.30 "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาจ้าง & สิ่งที่ผู้ประกอบการควรระวัง"


สำหรับ TDPK TALK ในครั้งนี้เราร่วมกับทาง Tilleke & Gibbins มาให้ข้อมูลในหัวข้อเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานและสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรระมัดระวัง!!! ใครที่กำลังเริ่มทำธุรกิจ หรือทำอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าเวลาที่เราจะจ้างคนมาเพิ่มในทีม เราควรศึกษาอะไรบ้าง

หัวข้อที่จะพูดถึง

- ภาพรวมกฎหมายแรงงานไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
- ข้อสำคัญของการทำสัญญาจ้างแรงงาน รวมถึงเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ห้ามไม่ให้ไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้าฯ รวมทั้งห้ามชักชวนพนักงงานไปทำงานที่อื่น เป็นต้น
- ความแตกต่างระหว่างการจ้างพนักงานประจำและการจ้างผู้รับจ้างอิสระ
การเลิกสัญญาจ้างแรงงาน


ทั้งหมดนี้เราได้ Speaker ที่มีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะ มาแชร์ความรู้ และร่วมถามตอบสิ่งที่ทุกคนสงสัย ได้แก่
- ชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรง หุ้นส่วน จากทาง Tilleke & Gibbins
- จามร พรพลวัฒน์ ทนายความ จากทาง Tilleke & Gibbins

ใครที่สนใจ สามารถติดตาม live ได้ที่ TDPK Facebook และ Tilleke & Gibbins 

วันที่ 20 ก.ค. 2564

เวลา 17.00-18.00

--------
TDPK TALK: Global Tech Review เป็นงานอีเว้นท์ของทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่พูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล ที่สตาร์ทอัปสามารถเรียนรู้หรือนำไปใช้ได้กับสินค้า/บริการของตัวเอง ในบรรยากาศเป็นกันเอง
UPCOMING EVENT