16

JUN

TDPK House of Digital Academy: Data fundamentals เจาะข้อสอบ (June)

13.30-16.30

Online

แนะแนวการทำข้อสอบ DP-900 ฝึกฝนจากแบบฝึกหัด และตัวอย่างโจทย์ที่น่าสนใจ แนะนำวิธีการเตรียมตัว และแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม

 

 **สอนสดผ่าน Microsoft Teams โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวไทย สามารถพูดคุยสอบถามได้ตลอดการเรียน

 

 รายละเอียดหลักสูตร

  • แนะนำวิธีการลงทะเบียนสอบ DP-900 ผ่าน และการเตรียมตัวก่อนสอบ
  • แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน #1
  • แนะนำศูนย์สอบชั้นนำ
  • แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน #2

 

วันที่ 16 มิ.ย 64
เวลา 13.30-16.30 น.
เรียนออนไลน์

ลงทะเบียน: https://aka.ms/DP900T_1606TH

จำกัด 200 คนเท่านั้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับ email คอนเฟิร์มพร้อมลิงค์เข้าเรียน (หากสมัครแล้วยังไม่ได้รับลิงค์เข้าเรียน ทางเราต้องขอให้ท่านสมัครเรียนรอบหน้า)

------
“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวในไทย รวมทุกโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ


ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

 

UPCOMING EVENT