01

JUL

House of Digital Academy: Personal Finance (บริหารเงินเป็นเห็นเงินล้าน)

Any Time

Online

Speaker

น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร
นักวางแผนกองทุนชื่อดัง ที่ปรึกษาด้าน Wealth Management & Fintech วิทยากรพิเศษของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดทำข้อมูลหนังสือชี้ชวนการลงทุนของ ก.ล.ต.

มาเรียนรู้วิธีและเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตของคุณสามารถจัดการเงินในกระเป๋าได้อย่างมืออาชีพ ทั้งการจัดการกับหนี้สิน ภาษี หรือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มทำงาน

มาเรียนรู้กับนักวางแผนการเงิน และจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์การทำงานตรงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อลงทุนอย่างชาญฉลาด ให้คุณเห็นเงินล้านได้จริง และไม่ไกลเกินความฝัน

สิ่งจะได้รับจากคอร์สนี้:

 • เข้าใจการบริหารการเงิน ตั้งแต่ยังไม่มีความรู้จนไปถึงสามารนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆ ได้ และมีเงินเพิ่มขึ้นได้จริง
 • สามารถวางกรอบเป้าหมายทางการเงิน รู้จักวิธีการบริหารหนี้สิน ภาษี ได้โดยไม่เป็นภาระต่อชีวิต
 • สามารถเริ่มต้นลงทุนเกี่ยวกับการเงินทั้งกองทุนรวม โปรแกรมการออมเงินรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนเงินของคุณ
 • สามารถแยกออกได้เลยว่าอะไรคือหนี้สินที่ดี และหนี้สินที่ไม่ดี เข้าใจกระบวนการของดอกเบี้ยอย่างลงลึก
 • สามารถเรียนรู้การปลดหนี้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

สมัครเลยที่:

http://bit.ly/Personal-finance-course

กรอก Promo code "TDPK" รับส่วนลดอีก 500 บาท (สิทธินี้มีจำนวนจำกัด) สมัครได้ถึง 31 ส.ค. 2564 เท่านั้น

----

ในคอร์สเรียนประกอบด้วย:

 • 8 บทเรียน (ภาษาไทย)
 • 20 วีดีโอ
 • Workshop 1 บทเรียน
 • เรียนได้ไม่จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี (สำหรับ Online)
 • ประกาศนียบัตร (E-Certificates) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • ปรึกษาปัญหาการเรียน มีข้อสงสัยต่างๆ อีเมลมาได้ที่ contact@shiftyourfuture.com

----

สอนโดย:

น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร
นักวางแผนกองทุนชื่อดัง ที่ปรึกษาด้าน Wealth Management & Fintech วิทยากรพิเศษของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดทำข้อมูลหนังสือชี้ชวนการลงทุนของ ก.ล.ต.

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน m.me/shiftyourfuture.page

 

----

“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวใน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

UPCOMING EVENT