18

MAR

Clubhouse CEO's Talk แชร์ไอเดียของการทำงานในอนาคต ทำงานจากที่ไหนก็ได้

21.00

Online on Clubhouse

พบกับผู้บริหารรุ่นใหม่จาก Onework, Amity และ True Digital Park ในห้องสนทนาของแอปพลิเคชันสุดร้อนแรงในเวลานี้ "Clubhouse" ร่วมพูดคุยไอเดียของการทำงานในอนาคต องค์กรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้


ร่วมเปิดประเด็น

• แนวโน้มการทำงานในช่วงปี 2020 - 2030 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร
• ความเปลี่ยนแปลงในการทำงานส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร
• การแก้ปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลง
• องค์กรที่อยากเริ่มต้น Work from anywhere ต้องทำอย่างไรบ้าง
• ถาม - ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ

วันที่ 18 มีนาคม 2564
เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านแอปพลิเคชัน Clubhouse

Join Clubhouse: https://www.joinclubhouse.com/event/M6GVgd2o

-----

Amity เป็นสตาร์ทอัปที่มุ่งเน้นช่วยเหลือทั้งองค์กร ทีมและพนักงานให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี และการปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล

ทรู ดิจิทัล พาร์ค—ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่ใจกลางย่านนวัตกรรมต้นแบบด้านดิจิทัลของประเทศไทย

UPCOMING EVENT