01

JUL

TDPK House of Digital Academy: "Thinking Like a Programmer Pathway คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยภาษาแห่งอนาคต"

Any time

Online

เปิดตัวพาร์ทเนอร์ใหม่ “Chula MOOC” ภายใต้โครงการ True Digital Park House of Digital Academy พร้อมกับเปิดหลักสูตร "Thinking Like a Programmer Pathway คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยภาษาแห่งอนาคต"

วิชาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเขียนโปรเเกรม โดยเริ่มจากการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและคิดแบบใช้ตรรกะ ก่อนเริ่มเขียนโค้ดผ่านภาษาโปรแกรม Python เพื่อให้สามารถสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามต้องการ จนสามารถต่อยอดเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในชีวิตประจำวันได้

Course 1: Computational Thinking and My First Code
เรียนรู้ความหมายของการคิดเชิงคำนวณ เเละการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ฝึกปฏิบัติจริงผ่านตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน


Course 2: Coding for Beginners
เรียนรู้เครื่องมือการเขียนโปรแกรม ที่สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจได้

ลงทะเบียน: https://www.chulamoocachieve.com/pathway/thinking-like-a-programmer

(ค่าใช้จ่าย: 5,500 บาท)

ด่วนสมัครภายใน 1-31 ส.ค. 2564 เรามีส่วนลดให้สำหรับ TDPK เพียงกรอกโค้ด "TDPK" รับส่วนลดไปเลย 1,550 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:
หลักสูตรอบรมรวม 40 ชั่วโมง
ประกอบด้วย 2 รายวิชา 7 บทใหญ่ 38 คลิปย่อย วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น
(เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. มีระยะเวลาเรียนให้จบภายใน 3 เดือน)

Pathway Learning:
เนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Pathway Assistant:
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)

รับใบประกาศนียบัตร
ผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

อาจารย์ผู้สอน:
1. รศ.ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

----------
“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวในไทย รวมทุกโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ มุ่งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรดิจิทัลสู่ตลาดแรงงานอนาคตในยุคเศรษฐกิจใหม่
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

UPCOMING EVENT