14

JAN

TDPK House of Digital Academy: Alibaba Cloud Certification Associate (ACA) Training

9.00-17.00

Online

ภายใต้โครงการ True Digital Park House of Digital Academy พาร์ทเนอร์รุ่นใหญ่ Alibaba Cloud เปิดคอร์ส Alibaba Cloud Certification Associate (ACA) Training

เรียนรู้การทำงานของระบบ Cloud เรื่อง storage, networking, security และการสร้าง Big Data ของ Alibaba

วันที่: 14 มกราคม 2564
เวลา: 9.00-17.00 น.
เนื่องจากสถานการณ์โควิด คอร์สนี้จะเป็นการสอนออนไลน์


ลงทะเบียน: https://int.alibabacloud.com/m/1000216922/

----

“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวในไทย รวมทุกโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

UPCOMING EVENT