11

AUG

เชิญเยาวชนไทยร่วมแข่งขันโดรนและโครงงานอวกาศ 3 รายการระดับโลก

-

Virtual Event

True Digital Park ร่วมกับ Drone Academy Thailand และ อนันดา เออร์เบินเทค พร้อมกับ Partner มากมาย ร่วมสนับสนุนโครงการ "เส้นทางช้างเผือกโดรนและโครงงานอวกาศไทยสู่การเป็นจ้าวเวหาระดับโลก" (Road to International Drone Competition 2020)

โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้นักกีฬาโดรนตัวแทนจากประเทศไทยทุกรุ่นได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีโลกและช่วงชิงความเป็นจ้าวแห่งโดรนและโครงงานอวกาศ

ในปี 2563 นี้ จะมีการแข่งขันระดับโลก 3 รายการ คือ

  1. Drone Odyssey Challenge 2020
  2. Asian Drone Championship 2020
  3. International NASA 2020 Spaceapp Challenge 2020

 

ในปีที่ผ่านมาเยาวชนไทยได้ฝากผลงานไว้หลายรายการอาทิเช่นคว้ารางวัลอันดับหนึ่ง Champion ในโครงการ Drone Odyssey Challenge 2018 และ 2019

โดยเยาวชนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dronexr.org/RIDC2020

UPCOMING EVENT