01

SEP

Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020

9.00-18.00

Online

พบกับมิติใหม่ของการจัดงานในโลกนวัตกรรมเสมือนจริง ‘Virtual World’ ครั้งแรกของประเทศไทย ที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของเหล่าสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำของไทย เข้ามาร่วมกันแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศในการจัดงานเสมือนจริงให้ยิ่งใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงอัพเดทข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจากทั่วโลกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ ภายใต้แนวคิด ‘Innovation in Times of Crisis’

+ Real Innovation Experience
มิติใหม่ของการสัมผัสประสบการณ์จริงด้านนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพและ นวัตกรของไทยที่นำมาใช้จริงในงาน

+ Real-time Connection & Data
มิติใหม่ของการเชื่อมต่อแบบทันทีกับเครือข่ายหน่วยงานในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นภายในงาน

+ Real Opportunity
มิติใหม่ของการได้รับโอกาสจริงสำหรับผู้สนใจสร้างและต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ผ่าน 4 กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นภายในงาน

 

1) FORUM
รับการถ่ายทอดความรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ผ่านฟีเจอร์มากมายที่จำลองสภาพแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบเสมือนอยู่ในห้องสัมมนาจริง ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน การสอบถามวิทยากรแบบทันที รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้น

30+ LIVE HOURS 10,000+ HOURS OF CONTENT REPLAYS
ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ ตลอด 4 วันเต็มระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 รวมกว่า 30 ชั่วโมง และสามารถเข้าชมเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้อีกกว่า 10,000 ชั่วโมงหลังจบงานแล้ว

40+ SESSIONS 80+ SPEAKERS
จัดเต็มมากกว่า 40 หัวข้อที่จะนำเสนอโอกาสทางนวัตกรรมใน 6 ธีม ที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 80 ท่าน ประกอบด้วยธีมต่างๆ ดังนี้ Feed the World, Transforming Healthcare, Tourism & Entertainment Rebound, Inclusive Society, BCG in Action, Touchless Economy & Trust Society


2) OPPORTUNITY
โอกาสในการหาคู่ค้าทางธุรกิจและการประกอบอาชีพผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ
• Virtual Marketplace
ตลาดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศรวมกว่า 200 บูธ ที่สร้างช่องทางแนะนำสินค้านวัตกรรมและจับคู่ธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย รวมถึงการพิชชิ่งของสตาร์ทอัพไทยแก่นักลงทุนผ่านทางออนไลน์
• Online Business Consulting
การให้บริการปรึกษาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 10 สาขา จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่มาร่วมให้คำปรึกษากว่า 60 คน สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการเป็นสตาร์ทอัพและการสร้างธุรกิจนวัตกรรม
• Virtual Job Market
การเปิดรับสมัครงานและแนะนำอาชีพในอนาคตรวมกว่า 400 อาชีพ ที่เปิดรับสมัครรวมกว่า 600 ตำแหน่ง จากกว่า 100 องค์กรชั้นนำของประเทศ พร้อมการแนะนำอาชีพในอนาคตจากผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำ

 

3) SHOW
Live MARTech Show ชมการแสดงสดผ่านทางออนไลน์ ที่นำเสนอศิลปะ (Music) ดนตรี (Art) นันทนาการ (Recreation) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาจัดแสดงร่วมกันครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Concert ที่สร้างสรรค์สตูดิโอเสมือนจริงขึ้นอย่างอลังการ พร้อมให้แฟนคลับใกล้ชิดกับศิลปินและมีส่วนร่วมระหว่างการแสดงผ่านทางออนไลน์

 

4) AWARD
360° Live Prime Minister Award ชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลทรงเกียรติในมุมมองแบบ 360 องศา ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตการการแพร่ระบาดของโควิด-19

ท่านสามารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://STxITE2020.nia.or.th

#Innovation4Crisis #ST2020 #ITE2020 #NIA

UPCOMING EVENT