เพราะโควิด
หรือ
หมด
PASSION?
เด็กจบใหม่ต้องการทำงานเพื่อเงิน
ส่วนการได้ทำงานที่รักเป็นเหตุผลรั้งท้าย

14 Jan 2021

Jobthai และ Career Visa ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังว่างงานและกำลังหางานอยู่ จำนวน 1,496 คน ภายใต้หัวข้อ “โลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandemic"

ผู้ใหญ่มักจะถามเด็กๆ เสมอว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร คำถามนี้มีมาหลายยุคหลายสมัย บ่งบอกความเป็นอิสระในการเลือกอาชีพที่ต้องการ การได้ทำงานที่ตนเองรักจะทำให้ชีวิตดีมีความสุข แต่เมื่อเด็กโตขึ้นและเข้าสู่โลกแห่งความจริงที่มีสถานการณ์บีบบังคับและการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว การได้ทำงานที่รักกลับกลายเป็นเหตุผลท้ายๆ ที่เด็กนักศึกษาจบใหม่ต้องการจากการได้งานทำ โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19

Jobthai และ Career Visa ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังว่างงานและกำลังหางานอยู่ จำนวน 1,496 คน ภายใต้หัวข้อ “โลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandemic"

แบบสำรวจพบว่า จุดมุ่งหมายในการทำงานของเด็กจบใหม่อันดับที่ 1 คือ มีเงินเดือน สวัสดิการดี (83.6%) รองลงมาคือ มีโอกาสพัฒนาทักษะและเติบโต (82.6%) ตามมาด้วยการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี (61.1%) และได้ทำงานในองค์กรที่ดี (58%) ส่วนการได้ทำงานที่รัก (53.4%) เป็นเหตุผลอันดับที่ 5

ข้อมูลน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับบริษัทต่างๆ ที่กำลังจะหาเด็กจบใหม่คือ 77% ของเด็กจบใหม่วางแผนที่จะอยู่กับบริษัทเพียง 3 ปีหรือน้อยกว่า ชี้ให้เห็นแนวคิดที่เปลี่ยนไปของเด็กยุคใหม่ ที่ไม่ได้คิดจะอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นเวลานาน

จากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบหนักกับธุรกิจโดยรวม ทำให้การหางานเป็นเรื่องที่ยากขึ้น ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่ามีนักศึกษาเพียง 9.8% เท่านั้นที่ใช้เวลาหางานน้อยกว่า 1 เดือนก็ได้งานทำ อีก 44% ใช้เวลา 1-3 เดือน และ 31.9% ใช้เวลา 4-6 เดือนกว่าจะได้งาน ทั้งหมดมีการสมัครงานเฉลี่ย 16 ที่ต่อคน

เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ได้งาน 36% ของผู้ตอบผลสำรวจบอกว่าเป็นเพราะไม่ได้ถูกเรียกสัมภาษณ์จากบริษัทที่สมัครไป ส่วนอีก 35% เป็นเพราะไม่ผ่านสัมภาษณ์

การสำรวจยังได้ทำการสอบถามสิ่งที่กังวลที่สุดจากการหางาน เด็กจบใหม่ส่วนใหญ่กลัวว่าจะหางานไม่ได้ ไม่ได้งาน เพราะเศรษฐกิจตกต่ำ ตามมาด้วยการมีรายจ่ายไม่พอเลี้ยงชีพ ได้งานที่ไม่ชอบ และกลัวหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานไม่ดี

สำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่กำลังหางานใหม่ ทีมงาน TDPK ขอเป็นกำลังใจให้ได้งานที่ต้องการในเวลาอันใกล้ และสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ และ Upskill ด้านดิจิทัล เราก็มี True Digital Park House of Digital Academy ที่มีคอร์สเรียน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้เข้ามาเลือกเรียนกันได้ เพื่อยกระดับความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อคนรุ่นใหม่ เพื่อคนไทยทุกคน

Related Articles